Křesťanská síť

O Nás

O Nás

Křesťanská síť  je nezávislým projektem hlásání evangelia – dobré zprávy o záchraně člověka skrze Ježíše Krista , v rámci přípravy na největší budoucí událost na světě, kterou zvěstuje Bible a to je druhý Kristův příchod.

 

Křesťanská síť funguje jako nezávislé evangelické společenství.

Nepodporujeme ani nepropagujeme žádné náboženské organizace na světě ani jejich teologické názory.

 

Neboť „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“ Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: „Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!“ “ (Římanům 10: 13–15).

 

Naše evangelická služba se řídí příkazem Ježíše Krista kázat evangelium a je založena pouze na učení Bible jako autentického Božího slova.

 

Hlavní aktivity křesťanské sítě jsou:

 

www.krestanskasit.cz

 

Youtube Kanály:

 

Křesťanská síť

 

Víra v jediného pravého Boha

 

Otevřené dveře

 

 

Veřejné přednášky