Křesťanská síť

Tajný život

Tajný život

Sdílet

 

 

Zdravko Vučinič

 

Bůh nám dal příležitost radovat se a cítit se dobře ve společenství s našimi bratry a sestrami v Kristu, cítit se přijímáni a být součástí Boží rodiny na Zemi. Je to součást našeho života, důležitá součást.

Ale náš skutečný život, který vidí Bůh, který vidí Ježíš, který pozorují andělé a který pozorují i padlí andělé, je náš tajný život – ten život, když jsi sám. Ten tajný život je to, čím skutečně jsme. Na tomto tajném životě bude záviset také naše vytrvalost ve víře, náš růst v Kristu, náš duchovní pokrok, přežití našeho společenství a pokrok evangelia.

Co je tajný život?

Jsi věrný Bohu, nebo o tom jen mluvíš? Jsou to jen tvá ústa, která tě „dělají“ věrným a duchovním? Na co myslíš, když jsi sám, v tichu, když s tebou nikdo není. Co si v tom tichu myslíš o ostatních; jak se díváš na ostatní kolem sebe? Jsi pokrytec, který „kroutí očima“, když na druhých vidí něco, co se ti nelíbí? Jsi věrný a loajální bratr (sestra)? Jak se chováš ke členům rodiny, když se nikdo nedívá? Co si o tobě reálně myslí tvoje žena (manžel)? Jsi pro ně příkladem? Obecně, jaké jsou tvé myšlenky, motivy, záměry? Je ve tvém životě něco, co bys nechtěl, aby o tom věděli ostatní?

Před několika lety mě Bůh upozornil na skutečnost, že tento tajný život je předmětem velké kontroverze, že tento tajný život je to, co vidí nebesa. Náš vnější život také závisí na tomto tajném životě.

Od té doby, co jsem si toto uvědomil vzal  jsem to velmi vážně a byl jsem ochotný a rozhodnutý obrátit se od sebe k Ježíši. Zatoužil jsem se všeho zříct pro Ježíše a tak jsem učinil Ježíše centrem mého života, podřídil jsem mu vše, co dělám pro Něj i pro ostatní lidi, podřídil jsem mu své zájmy, a to trvale.

Tehdy můj tajný život byl očištěn, uspořádán ke slávě Boží. Jaká svoboda v Kristu, bratři a sestry. Tehdy přišla skutečná požehnání, skutečné plody a můj vnější život začal být organizován.

Pak se cítíte jako malá kapka v Boží dlani, cítíte se v bezpečí, chráněni, víte, že vše je pod Jeho kontrolou. Víte, že ať se stane cokoliv, Bůh o tom ví a protože jste Mu oddáni a díky Němu máte svobodu od sebe samých tak prožíváte mír, pokoj a bezpečí.

“Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“ (Žalmy 91: 1-2).